top of page

Protectia Muncii

  • 1Step
Get a certificate by completing the program.

About

Protecția Muncii Protecția muncii este un domeniu de reglementare și practici menite să asigure sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților în timpul exercitării activităților profesionale. Scopul principal al protecției muncii este prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale și a altor riscuri asociate cu munca, prin stabilirea de norme și reguli care să protejeze viața și sănătatea lucrătorilor. Importanța Protecției Muncii Protecția muncii are o importanță crucială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Pentru angajați, asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos îi protejează de accidente, boli profesionale sau alte riscuri care ar putea afecta sănătatea lor pe termen lung. Pentru angajatori, respectarea normelor de protecție a muncii contribuie la menținerea unei echipe sănătoase și angajate, reduce absenteismul și riscul de amenzi sau acțiuni legale. Cadrul Legal privind Protecția Muncii în Finlanda În Finlanda, protecția muncii este reglementată de legea "Occupational Safety and Health Act" (Legea privind Siguranța și Sănătatea Ocupațională) și de alte reglementări specifice referitoare la anumite domenii sau tipuri de muncă. Aceste legi și reglementări stabilesc cerințele minime pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos. Autoritatea responsabilă pentru implementarea și monitorizarea legilor de protecție a muncii în Finlanda este Työturvallisuuslaki si se poate gasi aici -> https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/2002073

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page