top of page

RAKENNUSTYÖNVALVOJA, JOTTA ONNISTUT

Suunnitelmissa rakentaa uusi koti, korjata vanhaa tai toteuttaa yritykselle uudet toimitilat. MG-Rakennustoimisto toimii rakentajan asiantuntijana ja hoitaa rakentamiseen liittyvät lain velvoittamat velvollisuudet. Kun rakennustyöstä ollaan yhteydessä rakennustyön valvojaan jo heti hankkeen alussa, vältytään virheiltä rakennusratkaisuissa ja sitä myötä turhilta rakennustyön korjauskuluilta. Jo pienikin aika rakennustyön läpi käymistä auttaa havaitsemaan rakentamiseen liittyviä riskitekijöitä ja löytämään niihin ratkaisuja.

1. Täytä sviun alla oleva tarjouslomake tai ota yhteyttä suoraan puhelimitse 0400 356 561.

2. Käydään läpi rakennusprojektisi

ja mietitään, miten työmaa-valvonta hoidetaan toimivasti.

3. Kartoitamme, millaisia toimenpiteitä rakennusprojektisi vaatii ja teemme niiden pohjalta tarjouksen.

Rakennustyönvalvontaa Varsinais-Suomessa

MG-Rakennustoimisto toimii Varsinais-Suomen alueella Turussa, Kaarinassa, Paimiossa, Liedossa, Salossa ja Sauvossa. MG-Rakennstoimisto laatii sinulle rakennus- ja korjaussuunnitelmat, tarvittavat sopimukset ja hoitaa vaadittavat lupa-asiat sekä halutessasi kilpailuttaa urakoitsijat ja rakennustarvikkeet. Rakennustyön valvojan tehtävänä on ohjeistaa hankkeen toteuttamisessa lakien, määräysten, ohjeiden ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tehdystä työstä saat työn jälkeen asiaan kuuluvat dokumentit.

Vähemmän riskitekijöitä, kun riskit tiedossa.

Rakennustyömaan turvallisuuteen panostaminen on tärkeää ja rakennustyötä tehdessä turvallisuuteen liittyvät riskit tulee huomioida. Rakennustyömaalle asetettu turvallisuuskoordinaattori laatii turvallisuusasiakirjat ja tekee yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa sekä rakennustyön toteuttamisessa. Lisäksi valvomme tilaajan edustajana, että urakoitsijat huolehtivat työturvallisuusvelvoitteen toteutumisesta.

Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 5 § 1. mom.)

Yhteystiedot

Rakennustoimisto MG

info@mg.fi

puh. 0400 356 561

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page